top of page

הסכמים

הסכם גירושין הוא דרך נפוצה וטובה לסיום הליך הגירושין וניתן לחתום עליו לפני הגשת תביעות או אחרי. ככל שהסכם הגירושין ייחתם מוקדם יותר כך יופחת סבלם של כל המעורבים בהליך. מה הסכם גירושין אמור לכלול בתוכו? כיצד הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין עלול למנוע מחלוקות עתידיות? מהם הסכמי הורות ומה חשוב שהם יכללו?

"קח לך אישה ובנה לה בית" – רק שקודם תחתום על הסכם ממון

 

נדמה כי בעת כתיבת השיר, שלום חנוך, לא שיער בחלומותיו הפרועים ביותר כי יום יבוא ונסיבות החיים תהפוכנה את הרומנטיקה והתמימות לחזון נפרץ כך שלפזמון השיר יהיה עליו לצרף בסוגריים את הצורך לחתום על הסכם ממון בטרם בניית הבית או אפילו מגורים משותפים.

 

מגמת העלייה במס' הזוגות המתגרשים בישראל ונתון מדאיג של 11,023 מתגרשים בשנת 2014 לא מותיר מקום להתלבטויות – הסכם ממון כבר לא נחלתם של "העשירים" בלבד. (...)

 

ביטול הסכם ממון

 

חוק יחסי ממון מאפשר, לבני זוג, לקבוע ביניהם, הסדר רכושי כראות עיניהם – (כביכול) ללא הגבלות או סייגים.


דין הסכם שנחתם בין בני זוג, בפרק ב' אחרי שכל אחד מהם כבר צבר הון עצמי אינו כדין הסכם יחסי ממון שנערך בין בני זוג שקשרו את גורלם זה בזו בצעירותם, והביא יחד ילדים לעולם. כל מקרה ייבחן לגופו. (...)

 

bottom of page