מהם מזונות זמניים?

הליכי גירושין אשר מתנהלים בבית המשפט צפויים להימשך על פני חודשים ולעיתים אף על פני שנים. לפיכך, הסעד של מזונות זמניים בה למנוע מצב בו עד לפסיקת בית המשפט בתביעה למזונות יוותרו האישה ו/או הילדים ללא מזונות מן הבעל.

באיזה שלב ניתן להגיש בקשה למזונות זמניים?

בקשה למזונות זמניים תוגש במסגרת תביעה למזונות כבקשה לסעד ביניים וזאת לאחר הגשת כתב הגנה מצד הצד שמנגד.

מזונות זמניים למי ועד מתי?

מזונות זמניים הינם סעד זמני במסגרת תביעת מזונות וניתנים למי שזקוק להם עד שיתברר דינו בית המשפט ייתן פסק דין סופי בעניין גובה המזונות שיש לשלם.

מה יהא גובה המזונות הזמניים?

יען כי מדובר בקביעת סכום ראשוני טרם שמיעת הראיות, ולנוכח העובדה כי בית המשפט לעיתים קובע מזונות זמניים על סמך הבקשה למזונות זמניים ללא זימון הצדדים לבית המשפט, השופט יקבע את גובה המזונות הזמניים בזהירות תוך התחשבות ביכולתו הכספית של הבעל ובצרכיהם של המבקשים.

כיום בית המשפט קובע מזונות זמניים אשר ישקפו, פחות או יותר, את המצב הכלכלי שהיה  טרם הסכסוך בין בני הזוג כך שתישמר לכל אחד מבני הזוג רמת החיים שהייתה טרם תחילת ההליך המשפטי.

ערעור על החלטת בית המשפט במזונות זמניים

קביעת מזונות זמניים מסורה לשיקול דעתו של בית המשפט או בית הדין, לפי העניין, והתערבותן של ערכאות הערעור תהיינה מצומצמת.  ערעור על קביעת בית המשפט בבקשה למזונות זמניים יהיו ברשות בית המשפט שלערעור ובמקרים חריגים בלבד.