top of page

הילדים שלך

הליך גירושין עלול להיות חוויה לא פשוטה עבור ילדכם. מה ניתן לעשות כדי להפחית את הפגיעה בילדים? מה המשקל שיש לרצון הילד? איך להימנע משגיאות נפוצות ואיך לספר לילד שאתם מתגרשים.

זכות הילד להביע את דעתו בסוגית המשמורת

 

עם השנים גוברת המגמה בה הילד הפך מ"חפץ" ברשות הוריו, ליצור אוטונומי הזכאי להגנת ערכי היסוד החוקתיים, הן מפני המדינה והן מפני הוריו.

 

ילד הינו יצור אוטונומי בעל זכויות ואינטרסים עצמאיים מאלה של הוריו. אמנם, היקפן של זכויותיו עשוי להיות צר מזכויותיהם של מבוגרים, אולם אין בכך כדי לשמוט את הקרקע תחת הנחת היסוד בדבר זכויות הילד. (...)                                                   

״הורים גרושים ומטפלים, ראו הוזהרתם: שידול למניעת קשר בין ילד לאחד מהוריו עשויה לעלות לכם יותר מרבע מיליון ש״ח״

 

פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, שניתן בימים אלה (אוגוסט 2019), מעורר הדים בזירת דיני המשפחה זאת לאחר שביהמ"ש חייב אבא ופסיכולוגית מטעמו, בסכום של 300 אלף ₪ כפיצוי נזיקי בגין ניתוק הקשר בין האם לילדיה ובסך של 60 אלף ₪ נוספים בגין הוצאות משפט. (...)                                                   

חיסון קורונה כשאחד ההורים מתנגד

 

בראשית חודש יוני 2021, משרד הבריאות אישר מתן חיסונים נגד נגיף הקורונה  לבני 15-12, ובכך נפתחה האפשרות לבני נוער לקבל את החיסון, אולם לא תמיד מתקבלת הסכמה מדעת לקבלת החיסון מצד הוריהם של הקטינים המתחסנים ובעניין זה קיימת לאחרונה הצפה של עתירות לבתי המשפט לענייני משפחה. (...)                                                   

bottom of page