bbuzzdigital@gmail.com

About bbuzzdigital@gmail.com

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far bbuzzdigital@gmail.com has created 28 blog entries.

סוגי צוואות

2023-05-08T11:26:57+00:00

חוק הירושה קובע כי מהמצווה יכול לערוך צוואה בכתב ידו. על הצוואה לכלול מהו רצון המצווה לאחר פטירתו, את תאריך עריכת הצוואה ואת חתימת המצווה.

סוגי צוואות2023-05-08T11:26:57+00:00

מזונות זמניים

2023-05-08T11:27:15+00:00

הליכי גירושין צפויים להימשך על פני חודשים. לפיכך, הסעד של מזונות זמניים בה למנוע מצב בו עד לפסיקה בתביעה למזונות יוותרו האישה ו/או הילדים ללא מזונות.

מזונות זמניים2023-05-08T11:27:15+00:00

"קח לך אישה ובנה לה בית" – רק שקודם תחתום על הסכם ממון

2023-05-08T11:28:27+00:00

מגמת העלייה במס' הזוגות המתגרשים בישראל לא מותיר מקום להתלבטויות – הסכם ממון כבר לא נחלתם של "העשירים" בלבד! כורח נסיבות החיים במדינתו...

"קח לך אישה ובנה לה בית" – רק שקודם תחתום על הסכם ממון2023-05-08T11:28:27+00:00

ביטול הסכם ממון

2023-05-08T11:28:53+00:00

חוק יחסי ממון מאפשר, לבני זוג, לקבוע ביניהם, הסדר רכושי כראות עיניהם ללא הגבלות או סייגים. דין הסכם שנחתם בין בני זוג, בפרק ב' אחרי שכל אחד...

ביטול הסכם ממון2023-05-08T11:28:53+00:00

צו הורות פסיקתי

2023-05-08T11:29:02+00:00

אין לאדם זיקה אנושית חשובה בחייו מהזיקה לילד, וכאשר ביטוי השייכות הזו נתקל באי-אמון מובנה מצד הרשות הציבורית, הדבר מלווה בפגיעה אנושית שיש בה...

צו הורות פסיקתי2023-05-08T11:29:02+00:00