top of page

גישור מהו?

 

גישור הינו כלי, המאפשר לבני זוג לסיים את המחלוקות שביניהם,או להגיע להבנות בנושאים שהם שנויים במחלוקת, מחוץ לכותלי בית המשפט.

 

המטרה בהליך הגישור הינה, יישוב המחלוקות שלא במסגרת המשפטית ומבלי להיות כבול להליך המשפטי,תוך הבנה שניתן להביא הכל לשולחן בצורה חופשית ומתוך מטרה כנה,וזאת באמצעות צד שלישי שהוא נטרלי לחלוטין.

 

גישור הינו כלי יעיל לפתרון המחלוקות,ולנצח יהיה עדיף על הדרך המשפטית.

כמו כן הליך הגישור נועד למנוע מאבקים משפטיים נשרכים, וארוכים שאין לדעת,לעולם, מה תהיה תוצאתם.

 

גישור- רשות או חובה??

הגישור מתקיים מתוך רצון חופשי ובחירה, וניתן להפסיקו בכל שלב.

 

גישור- באיזה שלב של המשפט?

בית המשפט ו/או הצדדים רשאים בכל שלב לפנות לגישור,לפני הליכים ובמהלך ההליכים.

עת הצדדים פונים לגישור,לרוב יעוכב ההליך המשפטי.

 

מיהו המגשר?

המגשר הינו גורם חיצוני,נטרלי ,אשר מקובל על שני בני הזוג.  

בדיני משפחה ,נכון הוא ,שהמגשר יהיה אדם מתחום דיני המשפחה ו/או מי שבקיא בדיני משפחה.

אין חובה שהמגשר יהיה משפטן,והמגשר יכול להיות כל אדם שהצדדים מסכימים עליו.

 

מה צפוי במהלך פגישות הגישור?

מכוון שהליך הגישור הוא לא פורמאלי, אז לכל מגשר ישנה את הדרך שהוא מאמין בה. לרוב המגשר יפגש עם שני הצדדים יחד, לאחר מכן עם כל אחד בנפרד, והכל ע"פ ראות עיניו וע"פ מה שנראה לו נכון בנסיבות הענין.

אין מתכונת קבועה לגישור. ובגישור התוצאה חשובה מהדרך. משמע-או שהגישור הצליח ,או לא.

 

חסיון הליך הגישור

על הליך הגישור חל חסיון מלא-  כל מידע אשר נמסר ו/או נחשף במהלך פגישות הגישור הינו מידע חסוי ואין לעשות בו שימוש בערכאות שיפוטיות.

 

יועצים חיצוניים במהלך גישור

נכון וכדאי ,להיוועץ,במהלך הגישור עם עו"ד מתחום דיני המשפחה,ע"מ לקבל חוות דעת נוספת וזוית ראיה משפטית שניה שמשקפת את רצונותיכם. והכל, כמובן לפי מידת האמון שמצליח המגשר להקרין ולהעביר לצדדים.

 

טיפ לסיום

בדיני משפחה, לרוב, הפתרון המשפטי הוא קל, באופן יחסי.

הענין הוא שבהליך גירושין הבעיה המשפטית היא הבעיה הזניחה, והצדדים בשל העובדה שהם באים, שלא באשמתם ,להליך הגירושין עמוסים באמוציות-שנאה-כעס-נקמה- אזי הם לא מצליחים לראות את הפתרון, שהוא בעצם מונח על השולחן.

לכן, טוב יעשו צדדים, אם טרם ירוצו לערכאות משפטיות ולהתדיינויות משפטיות ארוכות,שנותנות את אותה התוצאה,רק לאחר הרבה שנים ופחות כסף בכיס,אם יפנו להליך של גישור, ויניחו ,עד כמה שניתן, את האמוציות בצד.

לנצח, כל פתרון שיגיעו אליו הצדדים בהסכמה, טוב מכל פסק דין שיתן שופט, גם אם נדמה,באותו הרגע, שהפסק דין לטובתך.

bottom of page