top of page

סבים וסבתות

האם לסבים זכות להסדרי ראיה עם  נכדיהם? מהם חובותיהם של הסבים והאם ניתן לתבוע מהם מזונות?

זכות הסבים לקשר עם נכדיהם

 

האם לסבים זכות משפטית לקשר עם הנכדים במצב של סכסוך עם ההורים? האם להורים שקולים הזכות לתבוע הסדרי ראייה עם הנכדים?

 

החוק הישראלי מכיר בזכות הסבים להסדרי ראייה במקרים בהם בנם, הורה הקטין, נלקח לעולמו (ראה: ס' 28 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות). מאחורי חקיקת החוק עומד הרצון להקל על ההורים השכולים ממכאובם ע"י האפשרות להתראות עם נכדיהם. (...)

 

bottom of page