מאמרי צוואות וירושות

סוגי צוואות

2023-05-08T11:26:57+00:00

חוק הירושה קובע כי מהמצווה יכול לערוך צוואה בכתב ידו. על הצוואה לכלול מהו רצון המצווה לאחר פטירתו, את תאריך עריכת הצוואה ואת חתימת המצווה.

סוגי צוואות2023-05-08T11:26:57+00:00