מאמרי גירושין

בקשה לצו הגנה/צו הרחקה כלאחר יד תוך שימוש לרעה בבית המשפט ובמשטרת ישראל והטחת הוצאות בגין הליך נפל

2023-05-08T11:31:03+00:00

האם ניתן להרחיק מהבית בעל שבוגד? קיימת תופעה בה אחד מבני הזוג מנצל את ההליך של צו ההגנה לצורך אשר כלל אינו קשור למטרות החוק.

בקשה לצו הגנה/צו הרחקה כלאחר יד תוך שימוש לרעה בבית המשפט ובמשטרת ישראל והטחת הוצאות בגין הליך נפל2023-05-08T11:31:03+00:00

אבא מחויב לשאת בהוצאות המדור של ילדיו גם אם האם מתגוררת בדירה בבעלותה ללא משכנתא

2023-05-08T11:31:54+00:00

בית המשפט המחוזי קבע כי אב יהודי אינו פטור מלשאת בהוצאות מדור עבור ילדיו וזאת גם […]

אבא מחויב לשאת בהוצאות המדור של ילדיו גם אם האם מתגוררת בדירה בבעלותה ללא משכנתא2023-05-08T11:31:54+00:00

מועד הקרע

2023-05-08T11:32:30+00:00

באופן כללי, ברירת המחדל הינה כי מועד הקרע הינו במועד סידור הגט, אולם בהתאם לס' 8 לחוק יחסי ממון, בית המשפט רשאי לקבוע בנסיבות מיוחדות, שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהא לפי שווים במועד אישון המשאבים אלא לפי שווים במועד מוקדם יותר.

מועד הקרע2023-05-08T11:32:30+00:00