top of page

ידועים בציבור

מה הופך בני זוג ל"ידועים בציבור" ומהן ההשלכות של הגדרה זו? האם בת הזוג זכאית למזונות בעת הפירוד ומה המשמעות של הפרת הבטחת נישואין? כיצד תחושב התקופה שבה בני זוג נחשבים לידועים בציבור ועל מי מוטל נטל הוכחת הזוגיות? אם חשבתם שהימנעות מחתונה "פוטרת" אתכם מחובות כספיות כלפי בת הזוג, המידע הבא הוא בשבילכם!

ידועים בציבור

 

הכרה במוסד ה"ידועים בציבור", קיימת מזה  עשרות שנים, כאשר המטרה הינה להעניק לאשה שנתנה שנותיה ואהבתה לבן זוגה, זכויות הדומות והקרובות לאלו של אישה חוקית, מתוך שיקולי מוסר וצדק חברתי. (...)                                                   

זכותה של ידועה בציבור למזונות משקמים

 

גם אם לא נישאת לבן זוגך יכול בהחלט להיות שמגיעים לך מזונות אזרחיים/משקמים מכח ס' 2 סעיף 2(א) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט- 1959). (...)

 

הצעת נישואין והתחרטת? תשלם!

 

הפרת הבטחת נישואין איננה עילת תביעה חדשה, אולם שכיחות תביעות מסוג זה בין כותלי בית המשפט מתגברת רק בשנים האחרונות. תביעה בגין הפרת הבטחה להינשא מעוררת הרגשה כי אנו חיים בעידן בו הכל שפיט- אט אט מוסר וחוק מתאחדים לגוף אחד ונשאלת השאלה מהו הגבול הראוי? האם ראוי שבית המשפט יאמר את דברו בעניין כה אינטימי? לדידי, תביעה בגין הפרת הבטחת נישואין בהחלט יושבת על הגדר.... (...)

 

bottom of page