top of page

הסכם גירושין אונליין בהתאמה אישית

מהו הסכם גירושין:
הסכם גירושין מסדיר מבחינה משפטית את אופן פירוק התא המשפחתי. חשיבותו של הסכם הגירושין הינה ביכולתו לצפות את מירב הסוגיות והקשיים, אשר עשויים להתרחש בהמשך לפרידה
ולגירושין ובכך למנוע בעיות עתידיות בין בני הזוג. 

הסכם זה מבטא את רצון הצדדים והסכמותיהם לפירוק חיי נישואין, תוך התייחסות מפורטת לכלל ענייני מזונות הילדים, משמורת הילדים הסדרי הראייה וענייני הרכוש.

נישואין המסתיימים בגירושין בדרך של הסכם, יאפשרו לצדדים תקשורת טובה יותר בעתיד, יכולת תיאום ושיתוף פעולה טובים יותר בכל הקשור לילדים ויותירו את הצדדים עם פחות כעסים

הסכמי הגירושין המתקבלים ממשרדינו הינם איכותיים ומקיפים, ומותאמים אישית לכל לקוח וזאת על פי שאלון אישי שימלא.

הסכם גירושין טוב הוא כזה שיאפשר לבני הזוג סגירת מעגל נעימה ויעילה של כל הפרטים להווה ולעתיד תוך שמירה על כבוד הדדי וטובת הילדים.
 
הסכם גירושין און ליין:

בהסכם גירושין זה יופיעו באופן ספציפי תנאי האחריות ההורית, חלוקת זמני השהות, מזונות הילד/ה/ים והתחייבות הצדדים כי ימנעו מלחשוף את ילדיהם המשותפים למחלוקות ביניהם כמיטב יכולתם תוך שמירה על כבוד ההורה האחר.
 
ההסכם ייערך ע"י אחד מעורכי הדין האיכותיים שנמנים על צוות משרדי והיה ויידרש מידע נוסף, יפנה אליך עורך הדין, על פי הפרטים שמסרת. 
 
מובהר כי אין בהסכם התייחסות לחלוקת רכוש ו/או דירה ו/או איזון החובות ו/או הזכויות הכספיות של הצדדים אלא לסוגית המזונות, המשמורת והגירושין בלבד.

בנוסף להסכם הגירושין אשר יישלח אליכם, משרדנו יערוך עבורכם בקשה לאישור ההסכם בבית המשפט או בבית הדין הרבני, ללא עלות נוספת.
 

הגשת ההסכם גירושים בשני שלבים פשוטים:
בשלב הראשון:
מילוי שאלון פרטים אישיים מפורט על פיו נכתב ומותאם עבורכם הסכם הגירושין.
 
בשלב השני תעברו לעמוד התשלום ומיד לאחר מכן הטופס יישלח למשרדינו.

עלות השירות:
3,800  + מע״מ

 

להגשת הסכם גירושין און ליין המותאם במיוחד עבורך לחץ כאן >>>
 

 

bottom of page