top of page

ייפוי כוח מתמשך

shutterstock_745519105.jpg

מה זה ייפוי כוח מתמשך ולמה הוא משמש? מה המגבלות על נותן ייפוי הכוח ועל מקבל ייפוי הכוח? מי מפקח על מיופה הכוח והאם ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך ? מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך ואיך ייפוי הכוח נכנס לתוקף? כל התשובות על הכלי החדש שנועד להבטיח כי רצונכם ימומש גם אחרי שלא תהא לכם יכולת לשלוט בנעשה.

ייפוי כוח מתמשך – תשובות לשאלות נפוצות

מה זה ייפוי כוח מתמשך? 

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכם לתכנן את העתיד על פי רצונכם ולדאוג לכך כי אדם ספציפי עליו אתם סומכים ינהל במקומכם את העניינים ויקבל החלטות, כשאתם לא תהיו מסוגלים לעשות זאת בעצמכם. 

סמכות מיופה הכוח הוא לפעול בנעליו של ה"ממנה" (נותן ייפוי הכוח) בקשר לעניינים המפורטים בייפוי הכוח. 

המדובר בכלי שיכול להוות חלופה לאפוטרופסות, כלי שניתן לעשות בו שימוש ללא מעורבות בית המשפט ופתרון נהדר למניעת מחלוקות בין האנשים שאתם יקרים להם. (...)                                                   

bottom of page