הכתובה היא חיוב כספי הנועד הנועד להבטחת עתידה של אשה במקרה של אלמנות או גירושין (וכן להבטחת יציבותו של מוסד הנישואין). הכתובה מפרטת, כידוע, את התחייבויות הבעל בימי נישואיהם ולאחריהם, וחותמים וקוראים אותה עם החופה. 

לא מעטים כותבים, בתוך השמחה הגדולה של ערב החופה, סכומי התחייבות גדולים בכתובה, בהניחם כי לא תגיע עת מימוש, או מתוך יחס מקל לתוקף ההתחייבות; אך לא אחת אין החיים על מי מנוחות, ולפתע צץ ומתגבה חיוב הכתובה. 

חתנים לעתיד ראו הוזהרתם – כתובה, ככל שטר אחר, היא מסמך משפטי מחייב!

הכתובה לא נועדה להעשיר את האשה הגרושה, ולדלדל עד עפר את הבעל. מטרת הכתובה היא לאפשר לאשה קיום בכבוד למשך תקופת מינימום של שנה. במקרים מסוימים אכן יכולה אשה להלין כיצד סכום הכתובה האסטרונומי נשחק כדי עשירית; ואולם, יכול השואל לשאול על מה התבססה הנחתה של אותה אשה תחת החופה, כי בן זוגה הצעיר, שעל פי רוב הוא בראשית דרכו הכלכלית, אכן יוכל לשלם לה סכום עצום זה במקרה של גירושין. בהקשר זה יצוין כי קיימת מחלוקת בשאלת תוקף ההתחייבויות הנדיבות בכתובה. 

האם העובדה שהאישה יזמה את הגירושין והגישה תביעה שוללת ממנה את זכאותה לכתובה ולתוספת כתובה?

התשובה לכך היא שלילית.  זכאותה או אי זכאותה של האשה לכתובתה אינה תלויה בשאלה מי הגיש את תביעת הגירושין אלא בשאלה בשל מי נפתח תיק הגירושין ומי הוא זה אשר גרם לגירושין ואשר חורבנו של הבית תלוי בצווארו. כאשר הגירושין נובעים ממעשיו של הבעל ותלויים הם בקולרו על דעת כל הפוסקים בעל שכזה חייב בתשלום הכתובה כולה, עיקר ותוספת. אולם כאשר הגירושין אינם נובעים ממעשיו של הבעל אלא מכורח נסיבות שנכפו עליהם קיימות דעות חלוקות.

באיזה נסיבות נשללת זכותה של האישה לקבל את כתובתה?

בהתקיים עילות מסוימות, תישלל מהאישה הזכות לקבלת כתובתה. קיימות מספר עילות מרכזיות לשלילת כתובה ובניהן:

  1. סירוב האישה לשלום בית – במקרים בהם בית הדין מבקש מהאישה לשוב ולקיים שלום בית עם בעלה והיא מסרבת ללא סיבה מוצדקת, ייתכן ותישלל זכותה לכתובה.
  2. מומים באישה שהוסתרו מהבעל קודם למועד הנישואין 
  3. אישה שעזבה את הבית או הגישה תביעת גירושין, ללא סיבה מוצדקת 
  4. אישה מורדת – בית הדין הרבני יכול להגדיר אישה כ"אישה מורדת" ובכך להביא לשלילת כתובתה. הסיבות בעטין תוגדר אישה כ"מורדת" הן מגוונות. למשל: סירוב לקיים יחסי מין, עבירה על איסורים ביהדות, עזיבת הבית המשותף ללא סיבה מוצדקת ועוד.

יצוין כי הנטל להוכיח כי קיימת עילה לשלילת זכות האישה לכתובה – מוטל על הבעל.