פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, שניתן בימים אלה (אוגוסט 2019), מעורר הדים בזירת דיני המשפחה זאת לאחר שביהמ"ש חייב אבא ופסיכולוגית מטעמו, בסכום של 300 אלף ₪ כפיצוי נזיקי בגין ניתוק הקשר בין האם לילדיה ובסך של 60 אלף ₪ נוספים בגין הוצאות משפט.

בימים אלו התקבל פסק דין חדשני של כב' השופט פליקס גורודצקי, אשר קיבל תביעתה של אם במלואה וחייב אב ופסיכולוגית פרטית מטעמו של האב, בפיצוי נזיקי בסך של 300,000 ₪ וכן בסך של 60,000 ₪ הוצאות משפט, בשל ניכור הורי קשה של אם מילדיה, כשבמשך 3 שנים נמנע ממנה הקשר עימם והם הוסתו נגדה.

פסק הדין הינו עוד צעד נוסף בדרך למטרה להילחם בתופעת הניכור ההורי, אשר הולכת וגוברת בין הורים גרושים, תופעה חמורה שהינה בעלת השלכות הרסניות.

בפני ביהמ"ש הונחו פרוטוקולים של ביה"ד הרבני ושל ביהמ"ש העליון, כמו גם דיווחים של שרותי הרווחה אשר כולם העידו כי האחריות בסיכול הקשר בין האם לקטינים חלה כולה על האב, כמו גם האחריות באשר לסירובם של הקטינים לפגוש את אימם.

האב ניסה לייחס לאם התנהגות של מי שאינה רוצה בילדיה ואף כמי שוויתרה עליהם בהסכם הגירושין, אלא שאופן ניסוחו של ההסכם כמו גם עדותם של מי שהיו קשורים בעריכת ההסכם, הצביעו על כך כי האם אולצה, בלית ברירה, לוותר על המשמורת על ילדיה וביהמ"ש לענייני משפחה קיבל טענה זו.

ביהמ"ש אף הביע מורת רוחו מהתנהלות שירותי הרווחה אשר במשך למעלה מ- 4 שנים נמנעו מלהגיש תסקיר בעניינה של המשפחה ועל אף שהאב לא שיתף עימם פעולה, לא הצליחו שירותי הרווחה להיכנס לעובי הקורה ולפעול למניעת הנזק שהאב גרם לקשר בין הקטינים לאימם.

כב' השופט גורודצקי קיבל את התביעה במלואה גם ביחס לפסיכולוגית הפרטית מטעמו של האב והטיל עליה אחריות אישית. ביהמ"ש קבע כי הפסיכולוגית פעלה כמי שחרגה מסמכותה, חרצה את גורלה של האם מבלי לפגוש בה ולברר עמדתה, העניקה לאב רוח גבית להתנהגותו הפסולה ותרמה תרומה משמעותית להיעדר הקשר בין הקטינים לאימם.

כב' השופט גורודצקי ציין בפסק הדין כי הפסיכולוגית פעלה וטיפלה בקטינים ללא מינוי ו/או היתר שיפוטי וכן ללא הסכמת האם לכך (הסכמה הנדרשת במקרה של הורים גרושים).

כך גם הפסיכולוגית לא פעלה כראוי אחר החלטת ביה"ד אשר הנחה אותה לפעול לחידוש הקשר בין הקטינים לאימם וכל פועלה עם הקטינים היה בבחינת חריגה מהסמכות שניתנה לה.

באשר לעובדה כי הפסיכולוגית חשפה את הקטינים להסכם הגירושין של הוריהם – ביהמ"ש ציין כי מדובר ב "מעשה לא ייעשה".

לנוכח מעשיהם אלו של האב והפסיכולוגית, קבע ביהמ"ש כי בנסיבות הדברים מתקיימת עוולת הרשלנות, כמו גם עוולת הפרת חובה חקוקה ובכך חייב את הנתבעים במלוא הפיצוי שתבעה האם – סך של 300,000 ₪ (האב חויב ב- 200,000 ₪ והפסיכולוגית ב- 100,000 ₪) וכן חויבו האב והפסיכולוגית בסך של 60,000 ₪ בגין הוצאות משפט (האב יישא ב- 40,000 ₪ והפסיכולוגית ב- 20,000 ₪).

פסק הדין טרם פורסם.

הכותבות: עו"ד דקלה סומך קרם ועו"ד שירה חלי גורן – מומחיות בתחום דיני המשפחה