top of page

חלוקת רכוש

איך מתבצעת בפועל חלוקת הרכוש? כמה צפוי כל צד לקבל? כיצד מונעים העלמת רכוש בזמן הליך גירושין? כיצד תחולקנה הזכויות הפנסיוניות של בני הזוג ומה יעלה בגורלה של דירת מגוריכם? כל מה שצריך לגעת לקראת הליך של פירוק שיתוף בגירושין.

מועד הקרע

 

מהו מועד הקרע?

באופן כללי, ברירת המחדל הינה כי מועד הקרע הינו במועד סידור הגט, אולם בהתאם לס' 8 לחוק יחסי ממון, בית המשפט רשאי לקבוע בנסיבות מיוחדות, שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהא לפי שווים במועד אישון המשאבים אלא לפי שווים במועד מוקדם יותר. (...)                                                   

חלוקת הרכוש בגירושין

 

הלכת שיתוף הנכסים- זוגות שנישאו לפני שנת 1974

הלכת השיתוף הינה פרי חקיקה שיפוטית אשר קיימת הייתה טרם נחקק חוק יחסי ממון. הלכה זו מעניקה לכל אחד מבני הזוג זכות שווה ברכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין. (...)

 

השפעתה של בגידה על חלוקת הרכוש

 

בעידן המודרניזציה, כאשר בית המשפט דן בענייני חלוקת רכוש בין בני זוג, מהו המקום והחשיבות שיש ליחס לניאוף? האם ביהמ"ש צריך להכניס כשיקול בעניין הממון את המושג "אשמה"? האם יש הבדל מגדרי ביחסו של ביהמ"ש ביחס לבגידה? ובכן התשובה לשאלות אלו שנויה במחלוקת ולפיכך ישנה השפעה מכרעת לערכאה השיפוטית הדנה בעניין- בית הדין הרבני אשר "שמרן" יותר לעומת בית המשפט לענייני משפחה, כמו כן גם להשקפת עולמו הפרטית של השופט ולניסיון החיים שלו יש השפעה מכרעת. (...)

 

חלוקת פנסיה בגירושין

 

זכויות פנסיוניות שנצברו על ידי מי מבני הזוג בזמן חיי הנישואין, הן נכסים בני חלוקה בעת הגירושין, כך קובע סעיף 5(ג) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, וכך גם איזון הזכויות הסוציאליות במסגרת הלכת השיתוף. (...)

 

bottom of page