בית > התמחויות > ידועים בציבור

חוזים בין ידועים בציבור

ידועים בציבור

הכרה במוסד ה"ידועים בציבור", קיימת מזה עשרות שנים, כאשר המטרה היא לתת לבני הזוג הכרה וזכויות הדומות וקרובות לבני זוג "שנישאו זה לזו", מתוך שיקולי צדק ומוסר חברתיים.
כיום, קיימים זוגות רבים אשר מוגדרים כ"ידועים בציבור" אם בשל הסיבה שבחרו לא להתחתן ואם בשל הסיבה שהם מנועי חיתון (למשל: ממזרות, זוגות חד מיניים, כהן וגרושה ועוד…).

בני זוג ידועים בציבור נחשבים כזוג לכל דבר ועניין וכפועל יוצא מכך, עלולים להיות זכאים לכלל הזכויות המוענקות לזוג נשוי וכן לנשיאה גם בחובות.

לא אחת, אחד מבני הזוג סבור כי בשל העבודה כי לא נישא לבת הזוג, אזי אין לצד השני כלל זכויות. אלא שההפך הוא הנכון ובמקרה של פרידה, ייתכן כי קיימות לבני הזוג זכויות רבות, כגון: מזונות וזכויות רכושיות.

משרדנו עורך לבני זוג ידועים בציבור הסכם חיים משותפים/הסכם ממון אשר מסדיר ומעגן את כלל הזכויות והחובות של בני הזוג, אחד כלפיי השני באופן מקצועי ומקיף! ההסכם מקבל תוקף של פסק דין ומוכר בכל המוסדות מה שמגן על מלוא זכויות בן/בת הזוג במקרה של פטירת אחד מבני הזו, מבלי להידרש להליכי תביעה מסובכים מול מוסדות חוסכים? ורשויות המדינה.

מה קורה במקרה בו בני זוג "ידועים בציבור" נפרדים ולא נחתם הסכם ממון?

כאשר בני זוג הנשואים כדת וכדין/בנישואין אזרחיים מתגרשים, הרי שחל הסדר איזון משאבים בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג אשר קובע חלוקה של שווה של הרכוש אשר נצבר בזמן חיי הנישואין. תאריך תחילת השיתוף ברור והוא (על פי כלל) תאריך הנישואין.
לעומת זאת, אצל בני זוג ידועים בציבור, " מועד תחילת השיתוף הרכושי הוא דבר שזקוק להוכחה. כמו כן גם סוגית השיתוף הרכושי היא איננה מובנת מאליה (כמו אצל זוגות נישואין) אלא דורשת הוכחה.

כשם שאצל זוגות נשואים, אין תבנית אחת של חיי משפחה במשק בית משותף, כך גם הדבר אצל ידועים בציבור. מבנה משק הבית וחיי המשפחה משתנה מזוג לזוג בהתאם לגילם, ארץ מוצאם, מצבם הכלכלי, הרגלי חייהם וכיוצ"ב. משכך ביהמ"ש בוחן כל מקרה על פי נסיבותיו.

בשלב הראשון בוחן ביהמ"ש האם בני הזוג שלפניו עומדים בהגדרה "ידועים בציבור":
מה הסיבה לכך שבני הזוג הינם ידועים בציבור – האם בני הזוג נמנעו מלהינשא מבחינה חוקית או מרצונם החופשי •?
ניהול משק הבית המשותף – בית המשפט יבחן האם בני הזוג ניהלו יחדיו את כספם ורכושם •.
ניהול חיי משפחה – בית המשפט יבחן האם הצדדים התנהלו כמשפחה, חיו ולנו יחדיו, בילו בחופשות, מסעדות וכו' יחדיו ועוד פרמטרים המועידים על ניהול חיי משפחה •.
ראוי לציין כי כיום, על פי הפסיקה הנוהגת, היעדר מגורים משותפים אינו שולל בהכרח את היות בני הזוג ידועים בציבור. אף מגורים בחדרים נפרדים אין בו לבדו בכדי לשלול הכרה.
כך גם קיומם של קשרים אינטימיים במקביל לקשר עם בן הזוג, ואף הפסקת יחסי האישות עם בן הזוג לא שוללים את האפשרות לכרה בבני הזוג כידועים בציבור.
מריבות תכופות ואלימות בין בני הזוג, אף הם לא שללו את האפשרות להכרה כידועים בציבור. בסוגייה הרכושית נקבע שהפרדת רכוש כשלעצמה אינה בהכרח שוללת הכרה בבני הזוג כידועים בציבור.
בשלב השני, ובכפוף לכך שבני הזוג עומדו במבחן הראשון של ידועים בציבור אזי בוחן ביהמ"ש האם התקיים שיתוף רכושי ובאיזו אופן.

ידועים בציבור – על מי מוטל נטל ההוכחה?

נ מי שטוען למעמד של ידוע בציבור נדרש להוכיח זאת. על הטוען לשכנע את בית המשפט כי "חיי המשפחה במשק בית משותף" התקיימו כפועל יוצא טבעי מחיי משפחה משותפים כנהוג וכמקובל בין בעל ואשה הדבקים אחד בשני בקשר של גורל חיים. ביהמ"ש יתן את דעתו להתנהגות בני הזוג במהלך השנים כפי שעלתה בעדויותיהם, בבחינת עובדות, תוך הסתייעות בעדות בני הזוג כעדות מסתברת יותר והמתאימה לאותה התנהגות.

לאור זאת, רצוי וכדאי להיעזר בעו"ד הבקיא בתחום, על מנת להוכיח את התקיימותם של התנאים העונים להגדרה "ידועים בציבור". משרדי עורכי דין סומך קרם מתמחה בטיפול בידועים בציבור ובעל הידע והניסיון הנדרש על מנת להציג לביהמ"ש את המידע הרלוונטי, בצורה מקצועית ועניינית באופן שיביא להצלחת התיק.

האם ידועה בציבור זכאית למזונות משקמים?

גם אם לא נישאת לבן זוגך יכול בהחלט להיות שמגיעים לך מזונות אזרחיים/משקמים מכח ס' 2 סעיף 2(א) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט- 1959).

מטרת המזונות האזרחיים, היא לאפשר שיקומו של בן הזוג האחר לאחר הפרידה. המזונות ממלאים את התמיכה הכספית של בן-זוג אחד באחר, הם נועדו להבטחת רמת חייו של בן-הזוג ולאפשר את שיקומו לאחר הפרדה.

החובה לסיפוק מזונות משקמים בין בני זוג ידועים בציבור הינה חובה מכוח חובת תם הלב ו/או מכוח התחייבויות חוזיות מפורשות או מכללא. ככזו, היא חובה חוזית או מעין חוזית. החיוב מכוח החוזה או חובת תם הלב נתון תמיד לשיקול דעת שיפוטי ותלוי בנסיבות המקרה.

מכוח עיקרון תם הלב, הגינות ויושר, במקום שאחד מבני הזוג נזקק לתמיכתו של האחר – אם במזונות ואם באמצעים אחרים – הוא זכאי לקבל תמיכה זו. בני-זוג, גם אם לא נישאו זה לזו כדת משה וישראל, אינם עוברי אורח שתאונה הפגישה ביניהם אלא הם שניים שביקשו לחיות חיים משותפים. היושר, ההגינות ותחושת הצדק מחייבים תשלום מזונות לבת/ן הזוג.

חובת המזונות מוטלת על כל אחד מבני-הזוג כלפי בן-הזוג האחר. בהפעלתה חל עקרון השוויון, המשקף את תפיסות השוויון של החברה הישראלית. השוויון החל אינו שוויון פורמאלי אלא מהותי. הוא מתחשב בצרכים וביכולת של כל אחד מהצדדים.

עצם החיוב במזונות, היקפם ומשך התקופה בה הם ישולמו נתון מאוד לנסיבות המקרה: עשויות להיות נסיבות שבהן לא תהא כלל חובה לשלם מזונות; עשויות להיות נסיבות שבהן תהא חובה לשלם מזונות. שיעור המזונות, משך תקופת החיוב בהם, עילות השוללות את המזונות וכיוצא בהן שאלות ייקבעו כולם על-פי עקרון תום-הלב. הם עשויים להשתנות ממקרה למקרה; הם נגזרים מהערכת התנהגות הצדדים, ממצבם הכלכלי, מהתקשרותם עם בני-זוג חדשים.

פרמטרים ושיקולים נוספים לעניין מזונות משקמים הינם:

א. דפוס היחסים בפועל.
ב. אורך היחסים.
ג. האם נוצרה תלות כלכלית בין בני הזוג.
ד. קיומם של ילדים משותפים.
ה. הפסדים או רווחים שנגרמו ליכולת ההשתכרות של בני זוג עקב הקשר.
ו. אופן חלוקת הרכוש המשותף ככל שחולק.
ז. גילה של התובעת ופוטנציאל השתכרות / השתכרות בפועל;
ח. האם התובעת סובלת מחרפת רעב?

יודגש כי גם מקום שיש עילת חיוב במזונות משקמים תיבדק יכולתו של בן הזוג השני לשלם מזונות אלו.

משרדנו, בעל וותק וניסיון רב בסוגית זוגות ידועים בציבור. ניהול מוצלח ומקצועיות חסרת פשרות, עושים את ההבדל בבית המשפט!

מרשנו ידוע בתחום במלחמה חסרת הפשרות עבור כל לקוח. אנו דוגלים ביחס אישי וחם ובליווי מסור של עורכת הדין סומך קרם באופן אישי.
המומחיות והניסיון הרב שצבר המשרד במשך שנים ארוכות בניהול הליכים מורכבים וכן היכולת לחשוב "מחוץ לקופסא" משיגים את התוצאות פעם אחר פעם.
אנחנו כאן לשירותכם, כדי שתקבלו את כל מה שמגיע לכם.

זקוקים לייעוץ משפטי?

זקוקים לייעוץ משפטי?