בית > התמחויות > גירושין > מזונות ילדים

מזונות ילדים

מזונות ילדים

מזונות קטינים הינו אחד מהנושאים השנויים ביותר במחלוקת בדיני משפחה וגורם עיקרי לכך שבני זוג נקלעים להליכים משפטיים ארוכים וקשים מנשוא

תביעת מזונות ילדים היא תביעה כספית לכל דבר ועניין ואין להפחית מערכה! יש להגיש את התביעה כשהיא ממוסמכת, ריאלית ומשכנעת. בזכות ניסיון רב שנים בהליכי גירושין, נשיג עבורך דמי מזונות ילדים הוגנים.

מה אומר החוק לגבי מזונות ילדים

קטין, אשר טרם הגיע לגיל 18 זכאי למזונות מהוריו. חובת תשלום מזונות הקטינים מעוגנת בהוראות סעיף 3 (א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) התשי"ט-1959 (להלן "חוק המזונות"), אשר קובע כדלקמן: "אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן זוגו לפי הוראות הדין החל עליו".

כיום אף נהוג לפסוק מוזנות ילדים גם מעבר לגיל 18- עד לסיום שירות צבאי חובה. חובה זו נובעת מן החזקה כי ילד בזמן שירותו הצבאי "נצרך הוא".
סכום מזונות ילדים אשר נפסק בתקופת הצבא הינו בדר"כ שליש מהסכום אשר היה משולם למזונות הילד טרם הגיעו לגיל 18.

למי צריך לשלם את המזונות על הילדים

התפיסה המסורתית לפיה דמי המזונות ישולמו מהאב לאם, עברה מהעולם. מעתה ישולמו מזונות ילדים מעל גיל 6 לידי ההורה שיוגדר כהורה מרכז. קביעת ההורה המרכז אינה קשורה למין ההורה אלא לדרך התנהלות המשפחה עד כה. אותו הורה ישמש כמנגנון ביצוע לתשלום הוצאות הילדים.

לאור זאת, חשוב לפנות לעורך דין המנוסה ובקיא בתחום, על מנת שיציג בפני הערכאה השיפוטית את גובה המזונות הנדרש והראוי לצרכיו של הקטין. שכן, גובה המזונות אשר יקבע בפסק הדין, יהא הסך שיעמוד לרשותו של הקטין עד הגיעו לגיל 18.

מה כוללים מזונות ילדים

דמי המזונות על ילדים מתחלקים למספר קריטריונים:
הוצאות תלויות שהות- קרי הוצאות שמוציא כל הורה בעת שהקטינים שוהים עימו.
הוצאות שאינן תלויות שהות – ביגוד, תספורת, ספרי לימוד, טיפול רפואי לא צפוי ועוד. מדובר בהוצאות שאינן בגין הפעילות היומיומית השוטפת
הוצאות מדור – קרי שכר דירה/משכנתא והוצאות אחזקת מדור
הוצאות חריגות – הוצאות חינוך כגון גן, צהרון, שיעורים פרטיים, חוגים, קייטנות וכן הוצאות רפואיות כגון טיפולי שיניים, אבחונים, תרופות כרוניות, רופאים פרטיים וכו׳.

מה גובה המזונות על ילדים

בקביעת גובה המזונות שמשלמים על ילדים יילקחו בחשבון מספר רב של פרמטרים כגון: הכנסות ההורים, רמת החיים אליה הקטין הורגל וכן התחשבות בכל צרכיו הבסיסיים. החל מיולי 2017 ניתנה הלכת בע"מ919/15 בה נקבע למעשה כי ההלכה לפיה רק האב חייב במזונות הילדים שמעל גיל 6, במנותק מחלוקת זמני השהות ומיכולתה הכלכלית של האם, אינה קיימת עוד. החיוב במזונות ילדים מעל גיל 6 יוטל מעתה בהתחשב ביכולתם הכלכלית של שני ההורים ועל רקע חלקות זמני השהות.

להלן הפרמטרים שלפיהם נקבעים מזונות ילדים:
● גיל הקטינים
● הערכת וקביעת צרכי הילדים לפי רמת החיים שהורגלו הילדים
● יכולות הכלכליות של הצדדים (קביעת יכולת כלכלית מכל המקורות העומדים לרשות ההורים לרבות שכר עבודה
● קביעת יחסיות ביכולת הכלכלית של ההורים זה מול זה
● חלוקת זמני שהות בפועל (שקלול הוצאות תלויות שהות ביחס היכולת הכלכלית של שני ההורים וקביעת גובה החיוב בהתאם)

גילאים 6–0: בגילאים הללו הילדים חובת המזונות הינה אבסולוטית על האב והאם פטורה לגמרי ממזונות אלה, בלי קשר למצבה הכלכלי. עם זאת ישנן פסיקות אשר מתחשבות בהכנסת האם, גם בגילאים אלו.
גילאים 6-8: בגילאים הללו הילדים מזונות הילדים נקבעים על פי פרמטרים של חלוקת זמני שהות ויכולת כלכלית ללא הבדלים בין האם לאב.
גילאי 18 ומעלה: חובת תשלום מזונות נמוכים (כשליש מסכום המזונות ששולם קודם לכן) בזמן היות הילד/ה בשירות חובה בצה"ל /שירות לאומי.

כיצד נקבעת הכנסת ההורים לצורך חישוב המזונות

ההכנסה "הפנויה" הרלוונטית לצורך קביעת חיובו של הורה במזונות נקבעת תוך הערכת יכולתו הכלכלית של ההורה מסך כל המקורות הכלכליים העומדים לרשות משלם המזונות, כולל נכסים, חסכונות, ואף פוטנציאל ההשתכרות.

תרגיל להפחתת/הגדלת גובה מזונות ילדים:
רבות הפעמים בהם בעלי דין, בסמוך למועד הגירושין נוהגים לעבוד פחות או להעלים הכנסות וזאת על מנת להציג חוסר יכולת כלכלית בכדי לקבל סכום מזונות מינימלי. כמו כן ישנם גם נשים אשר בסמוך למועד הגירושים נוהגות לעבוד פחות או אם בכלל על מנת לקבל מזונות מוגדלים בביהמ"ש.

המדובר בתרגיל מוכר אשר עליו נתן דעתו ביהמ"ש כבר לפני שנים רבות:
"כאשר פורץ ריב בין הבעל לאשה יש והבעל נוקט בתחבולות לשם הקטנת הכנסותיו כדי לפגוע באמצעים שיעמדו לרשות האישה, לשם כך הוא מחליף מקום עבודתו או שהוא סוגר עסקו או שמצמצם את שעות עבודתו. לכן כל אימת שטוען בעל כי בפרוץ הריב או בסמוך לו חלו שינויים במקורות או בדרכי פרנסתו חייב בית המשפט לבדוק אם נהג הבעל בתום לב ולצורך העניין או שמא אין זו אלא תחבולה לצורך המשפט". (כב' השופט חיים פורת בבר"ע 49/96 תל אביב שאול כהן נ. אנט כהן).

ביהמ"ש קבע כי יש להתייחס בחשדנות למי שאינו משתכר ו/או כושר השתכרותו יורד, במהלך ניהול הליכי גירושין ולבחון את הנסיבות (הלכת אביאני ע"א 197/82).

אב שהחליט להתפטר מעבודתו על מנת לא לשלם מזונות ילדים מסתכן בכך שבית המשפט יקבע את יכולתו לשלם מזונות ילדים בהתאם לפוטנציאל ההשתכרות' שלו וכמו כן על סמך רכושו.

בזכות ניסיון רב שנים ושיטות ייחודיות, אנו נעזור לך לגלות מה היקף הרכוש אם נטל המזונות נראה לך לא תואם את מצבך וכי נגרם לך עוול נשמח לעמוד לרשותך ! למשרדנו הצלחה מוכחת בתביעות לשינוי סכום המזונות.

זקוקים לייעוץ משפטי?

זקוקים לייעוץ משפטי?