בית > התמחויות > גירושין > אחריות הורית וחלוקת זמני שהות

אחריות הורית וחלוקת זמני שהות

אחריות הורית וחלוקת זמני שהות

"אחריות הורית" וכהגדרתה המוכרת יותר (הגדרה שבוטלה) – "משמורת", הינה למעשה קביעה מי מבין שני ההורים יישא באחריות ההורית לילדים.

"חלוקת זמני שהות" ובמנוח המוכר יותר (שבוטל גם הוא) – "הסדרי ראיה", הינה למעשה האופן בו מחלקים בניהם ההורים את זמנם עם הילדים.

ההורה המשמורן – או בעל האחריות ההורית אינו בעל השליטה המלאה במובן הזה שגם ההורה האחר ממשיך להחזיק באפוטרופסות על הקטין וזכאי לזמנים קבועים ומוסדרים עם הילדים.

ההורה הנושא בהגדרה של "הורה משמורן" /בעל האחריות ההורית – אין זכויות בלתי מוגבלות על הילדים והוא אינו יכול לקבל החלטות משמעותיות באופן חד צדדי.

בין אם האחריות ההורית נקבעת אצל אמא ובין אם אצל האב – ממשיך כל אחד מההורים, להיות אפוטרופוס חוקי של הילדים על כל המשמעותיות הכרוכות בכך לרבות הזכות לקבל החלטות בענייני בריאות, חינוך ומקום מגורים של הקטין.

אחריות הורית משותפת (משמורת משותפת)

בשנים האחרונות, הקביעה של משמורת משותפת הפכה לנחלתם של רוב הזוגות המתגרשים.

למען אמת, ההגדרה של אחריות משותפת היא פחות משמעותית והדבר המשמעותי יותר הוא אופן חלקות זמני השהות של כל אחד מההורים עם הילדים.

לאנשים יש נטייה לחשוב שאחריו הורית משותפת משמעותה חלוקה שווה לחלוטין של זמנו של כל אחד מההורים עם הילדים אך לא כך הדבר. גם הורים, המקיימים חלוקה כמעט שווה של זמני שהות, יכולים להיחשב כהורים הנושאים באחריות הורית משותפת.

אחריות הורית משותפת היא למעשה הסדר במסגרתו שני ההורים נוכחים ופעילים באופן שווה, או כמעט שווה, בחיי ילדיהם.

כיצד נקבעת האחריות ההורית וחלוקת זמני השהות?

כשהורים אינם מצליחים להגיע להסכמה בנוגע לאופן חלוקת זמני השהות של כל אחד מהם עם הילדים לצד קביעת האחריות ההורית- מוגשת ע"י אחד מההורים (לפעמים ע"י כל אחד מהם בנפרד) תביעה בענייני קטין.

במסגרת ההליך מזמין ביהמ"ש תסקיר (חוות דעת) מטעם המערך הסוציאלי.  את חוות הדעת/התסקיר עורכת פקידת סעד שהיא עובדת סוציאלית בהכשרתה. פקידת הסעד נפגשת עם כל אחד מההורים יחד ולחוד, מבקרת בביתו של כל אחד מההורים, פוגשת את הילדים, משוחחת עם גורמי החינוך ועם צדדים שלישיים רלוונטיים כגון מטפלים ולאחר מכן מגישה את חוות דעתה לביהמ"ש. לחוות הדעת משקל מכריע ומהותי.

לקוחות משרדנו נהנים מהכוונה מדויקת והכנה לפני פגישה עם פקידת הסעד. להכנה זו, משקל מכריע לגבי אופן התנהלות הפגישה עם פקידת הסעד והתרשמותה ממך כהורה. הכנה זו מבוססת על ניסיון רב שנים של עבודה מול המערך הסוציאלי בישראל והיא נעשית ע"י עורכת הדין סומך קרם באופן אישי.

העיקרון המוביל את ביהמ"ש בהכרעתו בענייני קטינים הוא טובת הילד.

בישראל קיים חוק חזקת הגיל הרך אשר קובע כי ילדים עד גיל 6 נמסרים לאחריות ההורית של האימא אלא אם כן קיימות נסיבות מיוחדות להורות אחרת. בפועל, רשויות הרווחה והערכאות המשפטיות, קובעות לא פעם אחריות הורית משותפת גם בנוגע לילדים מתחת לגיל 6 ומבלי להתחשב בחזקת הגיל הרך.

האם דעתו ורצונותיו של הילדים נשמעים או נחשבים?

התשובה היא בהחלט כן! ככל שהילד גדול ובוגר יותר, ביהמ"ש והרשויות הרווחה נוטים לתת משקל גדול יותר, לדעת ולרצונותיו.

במסגרת התיקון שנערך בשנת 2020 לתקנות ביהמ"ש לענייני משפחה, נקבעו תקנות מיוחדת ל"שמיעת הילד" ואופן שמיעת הילד בביהמ"ש בענייני חלוקת זמני שהות ואחריות הורית (ראה פרק ב' סע' 49-59 לתקנות).

עומדים בפני גירושין ויש לכם ילדים? מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בדיני משפחה וגירושין על מנת למנוע מבעוד מועד , טעויות אשר בעתיד יהיה קשה יותר לתקן. תנו לנו להילחם עבורכם במטרה להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבור ילדכם.

זקוקים לייעוץ משפטי?

זקוקים לייעוץ משפטי?