בית > התמחויות > אפוטרופסות

עורך דין המתמחה באפוטרופוסות

אפוטרופסות

אפוטרופסות כרוכה באחריות רבה, ובהתאם לכך, בתי המשפט נוקטים משנה זהירות לפני שהם ממנים אדם כאפוטרופוס עבור אדם אחר.

בקשה למינוי אפוטרופוס שתוגש באופן לקוי, או לחילופין, לא תנומק באופן מדויק, עלולה להביא לכך שבית המשפט לא ישתכנע כי בנסיבות העניין יש למנות אפוטרופוס, או לחילופין, כי המבקש להתמנות אינו מתאים.

לכן, חשוב להיוועץ בעורך דין המתמחה באפוטרופסות אשר יגיש את הבקשה למינוי אפוטרופוס בצורה ממצה ומקיפה, בליווי כל המסמכים הנדרשים על מנת להגיע לתוצאה הרצויה תוך זמן קצר.
למשרדנו ניסיון רב שנים בקשר עם הליכי אפוטרופסות לרבות מינוי אפוטרופוס; שינוי זהות אפוטרופוס; ביטול אפוטרופסות, בקשות לאישור הליכים חריגים מצד אפוטרופוסים והצלחות רבות מאוד בתחום.

אפוטרופוס, חסוי, אשל"א

אפוטרופוסיות זו הגדרה רחבה שאוגדת בתוכה מספר סוגיות שכל אחת מהן מהותית בפני עצמה.
לרוב המנוח חוזר על עצמו, בקשר עם אנשים שאיבדו את היכולת לנהל את ענייניהם בעצמם והם זקוקים למישהו שייכנס בנעליהם.
אדם אשר מונה לו אפוטרופוס נקרא "אשל"א" ובמונח השגור יותר בקרב הציבור, (מונח אשר בוטל) – "חסוי". האדם שמונה כאחראי על האשל"א, מכונה אפוטרופוס.
מינוי אפוטרופוס מתבצע כאשר אדם אינו מסוגל לנהל בכוחות עצמו את ענייניו ו/אן לקבל החלטות בנושאים רפואיים ו/או אישיים ו/או רכושיים – כולם או אחד מהם.

מי נדרש באפוטרופוס

ניתן למנות אפוטרופוס עבור מי שהוא אחד מאלה:
1. פסול דין
2. קטין שהוריו אינם מסוגלים למלא את חובתם (נפטרו, הוכרזו כפסולי דין או שנקבע כי אינם מסוגלים למלא את חובתם כהורים).
3. בגיר שאינו מסוגל לנהל את ענייניו (כגון אנשים עם מוגבלות או צרכים מיוחדים).
4. קשיש המגיע למצב שבו הוא אינו יכול לדאוג לעצמו או לקבל החלטות בעצמו
5. חולה או מאושפז בבית חולים, שנבדק ונמצא כי הוא אינו מסוגל להביע דעה לגבי ביצוע הליך רפואי עבורו.

במקרים כאלו, בית המשפט ממנה אדם אשר ידאג לצרכיו וענייניו של אדם אחר, על פי בקשה שמגיש קרוב משפחה של האשל"א.
לעיתים קיימת אי הסכמה מצד בני המשפחה, ביחס לזהות האפוטרופוס ולחלופין אין אדם אשר מוכן לקחת על עצמו את התפקיד – או אז ממנה ביהמ"ש אפוטרופוס חיצוני – אדם שהוא זר לאשל"א.
בית המשפט לענייני משפחה ממנה אפוטרופוס אחד או יותר על מנת שייסעו לחסוי לדאוג לענייניו, לקבל עבורו ובמקומו החלטות רפואיות ולהגן על רכושו.
בקשות למינוי אפוטרופוס אינן דבר של מה בכך. הבקשה למעשה שוללת מאדם את זכויותיו הבסיסיות ומקנה לאדם אחר את הסכמות להיכנס בנעליו, על כל המשתמע מכך. אי לכך, בקשה למינוי אפוטרופוס צריכה להיות מדויקות ולכלול מראש את כל הנתונים הרלוונטיים לביהמ"ש על פי הדין.
בבואו של בית המשפט לענייני משפחה לבחון האם החסוי זקוק לאפוטרופוס, הוא יקבל חוות דעת רפואית ולעיתים גם יוזמן תסקיר של עובד סוציאלי המעיד כי החסוי אינו מסוגל לנהל את ענייניו בכוחות עצמו.
אפוטרופוס יכול להתמנות באופן זמני לתקופה מוגבלת או באופן קבוע.
האפוטרופוס יכול להתמנות לעניין מסוים ספציפי או באופן כללי בנושאים רכוש, אישי ורפואה.

הליכים חריגים מצד אפוטרופוס

על האדם אשר מונה כאפוטרופוס להגיש דוחות חד שנתיים לאפוטרופוס הכללי והוא נתון לפיקוח מצד המדינה.
ישנן פעולות קיצוניות כגון מכירה של נכסים אשר מצריכה מתן אישור של ביהמ"ש לביצוען. לכן לעיתים במהלך הדרך יידרש אפוטרופוס לפנות לביהמ"ש ולקבל אישור רשמי קודם ביצוע פעולות מסוימות.

בקשות לאישור הליכים חריגים מצד אפוטרופוסים אשר לא תוגשנה בצורה משכנעת ויסודית דינן להידחות. למשרדנו ניסיון מוכח עם הליכים לאישור פעולות חריגות מצד אפוטרופוסים והצלחות רבות בתחום.

החלפת אפוטרופוס

במידה והאשל"א או בן משפחתו, אינם שבעי רצון מתפקודו של האפוט', ניתן לפנות לביהמ"ש ולבקש את החלפתו של האפוטרופוס. ככל וביהמ"ש ישתכנע כי האפו' אינו עושה עבודתו נאמנה לטובת האשל"א, יורה ביהמ"ש על החלפתו.

ביטול אפוטרופסות

היה והאדם שהוכרז כבלתי כשיר, חזר לאיתנו ומסוגל לחזור ולנהל את ענייניו, ניתן להגיש בקשה לצמצם או לבטל לחלוטין את האפוטרופסות.

דעו כי ישנה דרך פשוטה ויעילה לחסוך מעצמכם ומבני המשפחה שלכם את הצורך לפנות לביהמ"ש בבקשות למינוי אפוטרופוס לצד הבטחת זהות האפוטרופוס ואופן ניהול עניינכם והיא ע"י עריכת ייפוי כוח מתמשך מבעוד מועד ע"י עורכת הדין דקלה סומך קרם, שעברה הכשרה ספציפית לעריכת ייפוי כוח למידע נוסף על ייפוי כוח מתמשך.

זקוקים לייעוץ משפטי?

זקוקים לייעוץ משפטי?