בית > התמחויות > יפוי כוח מתמשך

עורך דין ליפוי כח מתמשך

יפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך הינו מסמך שעורך אדם בעודו צלול וכשיר, אשר קובע בו מי יהיה האדם שינהל את ענייניו במקרה ויאבד את צלילותו ובאיזה אופן.

עורכת הדין דקלה סומך קרם היא מראשוני עורכי הדין בארץ שקיבלו הסמכה לעריכת יפוי כוח מתמשך ולמשרדנו ניסיון עתיר בעריכת יפוי כוח מקצועי ומפורט.
יפוי כוח מתמשך שמונע מחלוקות בין האנשים היקרים לך ומסדיר מראש עיכובים ומכשולים מצד שלישי (למשל בנקים) בדרך לטיפול הטוב והראוי ביותר בך.

יפוי כוח מתמשך מאפשר לכם לתכנן את העתיד על פי רצונכם ולדאוג לכך כי אדם ספציפי עליו אתם סומכים ינהל במקומכם את העניינים ויקבל החלטות, כשאתם לא תהיו מסוגלים לעשות זאת בעצמכם.
סמכות מיופה הכוח הוא לפעול בנעליו של ה"ממנה" (נותן יפוי הכוח) בקשר לעניינים המפורטים ביפוי הכוח. יפוי כוח ניתן לתת בעניינים אישיים, רכושים ו/או רפואיים.

המדובר המהווה חלופה לאפוטרופסות, כלי שניתן לעשות בו שימוש ללא מעורבות בית המשפט ופתרון נהדר למניעת מחלוקות בין האנשים היקרים להם.

יפוי הכוח שנערכים במשרדנו כוללים מסמך הנחיות מקדימות מפורט לעילא ולעילא ואשר במסגרתו פירוט מדויק של האופן בו תרצו כי ינוהלו עניינכם. יפוי כוח מתמשך הנערך בצורה מקצועית, ימנע בעיות עתידיות מול צד שלישי (כגון בנקים) אשר עלולות להביא לעיכוב בביצוע פעולות למענכם ולהשלכות אחרות.

במסגרת מסמך יפוי כוח מתמשך, ניתן לתת הנחיות מקדימות למיופה הכוח שבהן יפרט, נותן יפוי הכוח המתמשך, את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי מיופה הכוח בעניינים הנכללים ביפוי הכוח (למעט הנחיות בקשר לטיפול רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות).

חשוב לדעת כי ניתן למנות יותר ממיופה כוח אחד וכן ניתן למנות מיופי כוח חלופים.
כמו כן ניתן לקבוע "אדם מיודע" קרי צד ג' אותו יש ליידע, בין היתר, בדבר כניסת יפוי הכוח לתוקף. מדובר במעיין כלי פיקוח על מיופה הכוח. הממנה יכול לקבוע גם כי מיופה הכוח מחויב יהיה לדווח ל"אדם מיודע" .בדבר החלטות או פעולות בנושאים שביפוי הכוח ובתנאים שיוגדרו על ידי הממנה

כמו כן ניתן לקבוע תנאים ניתן לקבוע תנאים לפקיעה של יפוי הכוח כגון מעבר מגורים לחו"ל של מיופה הכוח באופן אשר מונע ממנו לטפל בעניינכם באופן צמוד ורציף.

לסיכום – כל אחד ואחת מאיתנו היו רוצים לבחור בעצמם מי יטפל בעניינם ומה יעשה בעבורם ביום בו לא יוכלו יותר לבצע זאת בעצמם. אם עד כה היה על המשפחה של האדם שאיבד את יכולתו לקבל החלטות עבור עצמו, לפנות לבית המשפט בבקשה למנות אפוטרופוס שייקבע על פי שיקול דעתו, מה יעלה בגורלו של אותו "חסוי" הרי שכיום יש באפשרותו של כל אחד מאיתנו, לקחת את גורלו בידיו ולקבוע איך ינוהלו ענייניו הרכושים, האישיים והבריאותיים ועל ידי מי.

כדי לדאוג לעתידכם ולהמנע מקצוות פתוחים, חשוב לערך את יפוי הכוח המתמשך אצל עורך דין מומחה לתחום. יש הרבה מאוד מצבים שרק עו"ד הבקיא בתחום יפוי כוח מתמשך ידע להגן עליכם מפניהם. למען שמירת היחסים הטובים במשפחה וכדי שהיקרים לכם לא יתחילו להתמודד מול הליכים ש"צצו" פתאום, פנו למומחים בתחום.

עורכת דין דקלה סומך קרם היא מראשוני עורכי הדין בארץ שקיבלו הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך ולמשרדנו ניסיון עתיר בעריכת ייפוי כוח מקצועי ומפורט.

שאלות נפוצות

במסגרת ייפוי הכוח יש לתתן הוראה אשר למועד שבו ייפוי הכוח ייכנס לתוקף. המדובר בהוראה שהינה בגדר רשות. בהיעדר הוראה מיוחדת ייכנס ייפוי הכוח לתוקף על פי חוות דעת מומחה לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

מיופה הכוח יהיה זכאי לשכר בכפוף לכך כי נקבע שכר מפורשות וצוין שיעורו במסגרת ייפו הכוח. מיופה כוח רשאי לנכות מנכסי הממנה את ההוצאות הסבירות שהוציא לשם הפעלת סמכויותיו לפי ייפוי הכוח.

במקרה של פטירת הממנה, כל עוד לא הוסמך מנהל עיזבון כדין או גורם אחר, מוסמך מיופה כוח לענייני רכוש להמשיך לטפל בתשלומים שוטפים, ניהול שוטף של נכס או עסק ותשלום הוצאות אבלות למשך תקופה מרבית של עד 90 ימים בשים לב לכך כי קיימות פעולות מסוימות המחייבות אישור בית משפט.

החוק מקביל את הפעולות שיכול מיופה הכוח לערוך בשמכם ובמקומכם, כך לדוגמא אסור למיופה הכוח להצביע במקומכם בבחירות, להמיר את דתכם, לערוך בשמכם צוואה או לאמץ וכן כל פעולה אחרת שלפי מהותה או לפי דין על הממנה לבצעה אישית.

למיופה כוח אסור לבצע פעולות הדורשות הסמכה מפורשת – המדובר בפעולות כגון אשפוז פסיכיאטרי.
כמו כן ישנן פעולות המצריכות אישור בית משפט מראש דוגמת עסקאות נדל"ן.

למשרדנו ניסיון רב בעתירות לביהמ"ש בבקשה לאשר פעולות חריגות בשם מיופה הכוח למען הממנה ואנו נדאג למתן סעד ופתרון במינימום משאבים וזמן

חשוב לדעת כי ישנה  הגבלה בנוגע למינוי עצמו ולא כל אדם יכול להתמנות כמיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך.
להלן רשימה של האנשים שאינם יכולים להתמנות כמיופה כוח מטעמו של ממנה:
פושט רגל שלא ניתן לו הפטר או חייב מוגבל לא יכול להתמנות כמיופה כוח בעניינים רכושיים; מי שנותן לממנה טיפול רפואי תמורת תשלום;  מי שמספק לממנה מגורים תמורת תשלום; מי שהינו עוה"ד או בעל המקצוע שערך את ייפוי הכוח המתמשך; לא ימונה מי שכבר מונה כמיופה כוח של 3 אנשים.

זקוקים לייעוץ משפטי?

זקוקים לייעוץ משפטי?