סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה:

לדון בכל העניינים הקשורים לסכסוך בין בני משפחה. יודגש, כי בית המשפט לענייני משפחה לא דן בענייני נישואין או גירושין לרבות במתן הגט עצמו שכן עניינים אלו מצויים בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני. 

איך פותחים תיק בבית המשפט לענייני משפחה ?

בניגוד לבית הדין הרבני, בבית המשפט לענייני משפחה לא "פותחים תיק" גירושין ולא ניתן לבקש לדון, במסגרת תביעה אחת, בכל המחלוקות. כמו כן האפשרות להגיש תביעה לבד, ללא ייצוג עו"ד, היא כמעט בלתי אפשרית.

בבית המשפט לענייני משפחה מגישים, באמצעות עורך עורך דין המתמחה בתחום הגירושין, כתב תביעה נפרד בגין כל מחלוקות שבה מתבקשת הכרעתו של בית המשפט.

שלושת התביעות העיקריות בגירושין הינן בדרך כלל תביעת משמורת, מזונות ותביעת רכוש. בגין כל תביעה שמוגשת יש לשלם לבית המשפט אגרה. 

לאחר הגשת התביעות, עומדים לרשותכם 5 ימים להמציא לצד השני את התביעות שהוגשו. על המסירה להתבצע באופן בו שליח מטעמכם מוסר את התביעות לנתבע באופן אישי. הנתבע יחתום על "אישור מסירה" אשר יעיד על כך שאכן ביצעתם מסירה כדין.

מה אם הנתבע מסרב לחתום על "אישור מסירה"?

ישנן מקרים בהם הנתבע מסרב לחתום על אישור מסירה. במקרים כאלו על השליח לציין באישור המסירה שהוא מסר לנתבע את התביעות אך הוא סרב לחתום. מומלץ לגבות מהשליח תצהיר על כך שהנתבע קיבל את התביעות אך סרב לחתום.

קיבלתי כתב תביעה מה עליי לעשות עכשיו ?

החל מהיום בו קיבלת לידך תביעות, שעון החול מתחיל לפעול והזמן רץ! אל תתמהמה ואל תבזבז זמן אלא גש מיד לעורך דין המתמחה בתחום דיני משפחה.

דע כי עלייך להגיש כתבי הגנה בכל אחת מהתביעות שהוגשו לך כאשר בתביעת מזונות עומדים לרשותך 15 ימים לצורך הגשת כתב הגנה ואילו ביתר התביעות עליך להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים.

מה קורה לאחר שהוגש כתב הגנה ?

השלב הבא לאחר הגשת התביעות וכתבי ההגנה הוא קיום דיון המכונה "קדם משפט". בדיון קדם המשפט השופט ידון בבקשות זמניות שניתנו, ישמע בקצרה מהן המחלוקות שעל הפרק, תינתנה החלטות זמניות וסביר להניח שתיבדק גם האפשרות להידברות. עורכי הדין הם אלו אשר משוחחים עם השופט בזמן שאתם תשבו לצידם, אך ישנם שופטים אשר נוהגים לפנות לצדדים עצמם ולשאול אותם שאלה או שתיים. בסוף הדיון השופט ייקבע מועד לדיון קדם משפט נוסף או מועד לקיום "דיון הוכחות" תוך שהוא ייתן לעורכי הדין זמנים להגשת תצהיר עדות ראשית ותצהירי עדים.

מהו תצהיר עדות ראשית ותצהירי עדים

תצהיר עדות ראשית זהו מסמך שבו תיכתב הגרסה שלכם למתרחש, בגוף ראשון. לתצהיר עדות ראשית מטעמכם יהיה עליכם לצרף כל מסמך/ראיה שיש בה כדי להוכיח צדקתכם. מסמך שלא יוגש במסגרת תצהיר העדות לא ניתן יהיה להציגו בשלב מאוחר יותר אלא לאחר קבלת רשותו של ביהמ"ש.

זהו גם השלב שבו יהיה עליכם לגבש רשימת עדים מטעמכם. עדים שיסכימו לשתף עמכם פעולה ולהעיד במשפט, יזומנו למשרד עורך הדין אשר ייגבה מהם תצהיר שיוגש לביהמ"ש. היה וישנם עדים שידוע לכם מראש שיסרבו או שסירבו בפועל להגיש תצהיר ולהגיע להעיד בהסכמה, יזומנו ע"י בית המשפט בצו לאחר שתגישו בקשה מתאימה לכך.

מהו דיון הוכחות ?

לאחר שלב הגשת התצהירים מגיע שלב ההוכחות שהוא למעשה "לב התביעה". בדיון ההוכחות כל אחד מהצדדים נחקר ונחקרים גם העדים. מדובר בהליך שעלול להשתרך על פני שעות ולעיתים אף על פני מספר דיונים. 

שלב הסיכומים

בתם הליך ההוכחות, בית המשפט לענייני משפחה קובע את המועד בו על מהצדדים צריך להגיש סיכומים. הסיכומים כשמם כן הם – מסכמים את ההליך המשפטי. במסגרת הסיכומים תובאנה הלכות שיש בהן כדי לתמוך בסעד המבוקש על ידך ויוסב כיצד הוכחת את גרסתך או הפרכת את גרסתו של הצד השני.

ומתי מגיע כבר פסק הדין?

לאחר שכל אחד מהצדדים הגיש סיכומים, ביהמ"ש ייתן את פסק דינו.

מתי מנהלים משא ומתן?

למעשה בכל אחד מהשלבים במשפט, החל מהיום שבו הוגשו כתבי תביעה, מומלץ ורצוי לנהל משא ומתן לצורך יישוב המחלוקות מחוץ לכותלי ביהמ"ש במסגרת הסכם שיאושר בביהמ"ש ויינתן לו תוקף של פסק דין.