חוק הירושה, קובע מי הם היורשים על פי דין. כלומר – מי שלא ערך צוואה, העיזבון שלו יחולק על פי הוראות החוק. החוק הוא חוק שניתן להתנות עליו. כלומר הוא "ברירת המחדל" למי שלא ערך צוואה.
באין יורשים על פי דין זכאית המדינה לרשת.
עריכת צוואה ע"י עורך דין צוואות וירושות יכולה למנוע סכסוכי ירושה, המהווים לא רק הליך משפטי מורכב אלא עלולים ליצור משבר עמוק ביחסים בין בני המשפחה.

מי הם יורשים על פי דין
החוק קובע שהיורשים לפי דין הם :
" מי שהיה במות המוריש בן-זוגו" של המנוח – שימו לה שהמונח הוא "בן זוג" ולא "מי שהייתה נשואה למנוח" כלומר ידועה בציבור היא יורשת לכל דבר ועניין. היורשים הנוספים הם "ילדי המנוח". לאחר מכן החוק מפרט מי הם היורשים במידה ולמנוח לא היו ילדים ו/או בת זוג.
חוק הירושה קובע שלושה ענפי ירושה מרכזיים בעת חלוקת ירושה על פי חוק וללא צוואה. הכלל הוא – שרק ענף אחד יורש.
הענף הראשון – הוא ענף ילדיו של המנוח. כאשר המנוח הותיר אחריו ילדים – אלו יורשים את מלוא העזבון בחלקים שווים בניהם. כאשר לנפטר בן זוג בחיים וגם ילדים – יירש בן הזוג מחצית מהעיזבון והמחצית השנייה תחולק בין ילדיו.
הענף השני – כולל את הורי הנפטר וצאצאיהם. ככל שאין למנוח ילדים ו/או בן זוג אזי עוברים לענף השני הכולל את הורי המנוח ואחיו של המנוח.
במקרה של הענף השני – עזבונו של המנוח מחולק בין הוריו בשווה. ככל שהוריו של המנוח אינם בין החיים – יועבר עזבונו בחלקים שווים לאחיו של המנוח.
כאשר למנוח בן זוג בחיים וקיימים יורשים בענף השני – אזי ככל שהיורשים הם הורים, יקבל בן הזוג מחצית וההורים מחצית וכאשר בנמצא רק אחים של הנפטר דהיינו צאצאי ההורים – יירש בן הזוג שני שליש מן העזבון.
הענף השלישי – הוא ענף הסבים. ככל שאין אף יורש בענף הראשון ובענף השני – עוברים לענף השלישי

למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים מורכבים הקשורים לביטול והתנגדויות לצוואות, תביעות בעניין היקף העיזבון, תביעות מטעם יורשים וכנגד יורשים וניהול עיזבונות.