top of page

בית המשפט

מהו הליך משפטי? מה מצפה לכם בזמן הדיונים ולאחר הגשת התביעה, כמה זמן הליך גירושין צפוי להימשך? אם הגישו נגדכם תביעות או שאתם אלו שיזמתם הליך משפטי קיים פה מידע חשוב עבורכם.

בקשה ליישוב סכסוך

 

מהי בקשה ליישוב סכסוך?

כיום ביכולתו של מי מבני הזוג להגיש בקשה ליישוב סכסוך עם בן זוגתו בבית המשפט לענייני משפחה. מדובר אפוא בכלי נוסף העומד לרשותם של בני הזוג, באמצעותו ניתן לגשר בין הצדדים על דרך של גישור ובעלויות נמוכות יחסית.

בקשה ליישוב סכסוך מתאימה כאשר יש פוטנציאל לגישור בין בני הזוג ולסיום הסכסוך בין אם בהסכם גירושין כולל ובין אם באמצעות הסכם שלום בית. (...)

 

בית המשפט לענייני משפחה- מדריך

 

סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה:

לדן בכל העניינים הקשורים לסכסוך בין בני משפחה. יודגש, ביהמ"ש לענייני משפחה לא דן בענייני נישואין או גירושין לרבות במתן הגט עצמו שכן עניינים אלו מצויים בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני. 

איך פותחים תיק בבית המשפט לענייני משפחה ?

בניגוד לבית הדין הרבני, בבית המשפט לענייני משפחה לא "פותחים תיק" גירושין, ולא ניתן לבקש לדון בתביעה אחת בכל המחלוקות. (...)

bottom of page