top of page

משפחה הומו - לסבית

shutterstock_114530854.jpg

איך מסדירים מעמד של ההורה שאינו ביולוגי במשפחה חד מינית? האם בני זוג מאותו מין שנישאו במדינה זרה זכאים להירשם במרשם האוכלוסין בישראל כ"נשואים"? איך מתירים נשואים של בני זוג מאותו מין? וכל זאת ועוד מידע חיוני על זכויות להט"ב בישראל 

צו הורות פסיקתי

 

"אין לאדם זיקה אנושית חשובה בחייו מהזיקה לילד, וכאשר ביטוי השייכות הזו נתקל באי-אמון מובנה מצד הרשות הציבורית, הדבר מלווה בפגיעה אנושית שיש בה מן הפגיעה בכבוד האנושי" (בג"ץ 10533/04 ויס נ' שר הפנים [פורסם בנבו] (28.6.2011) (...)                                                   

בנות זוג קיבלו צו הורות רטרואקטיבי למרות שהבקשה הוגשה לבית המשפט באיחור משמעותי

ביהמ"ש המחוזי, דחה בימים אלה, ערעור שהגיש היועמ"ש על החלטת ביהמ"ש לענייני משפחה בחיפה להכיר בילד כבנה של האמא הלא ביולוגית, מיום הלידה למרות שהבקשה למתן צו הורות הוגשה על ידי בנות הזוג בהיות הקטין בן כ- 3 שנים.  (...)                                                   

bottom of page