top of page

בית הדין הרבני

האם לרוץ לבית הדין הרבני ולפתוח תיק? מהו מרוץ הסמכויות? מה המשמעות של הגשת תביעות בבית הדין הרבני? מהי תביעה לשלום בית והאם מישהו יכול להכריח אותי להישאר נשואה? מהי משמעות הכתובה ומהן עילות גירושין.  

האם ביהמ"ש יורה על בדיקת אבהות, לצורך הכרעה בתביעה לפסיקת מזונות, כשיש חשש לממזרות?​

 

מיהו ממזר והשלכות קביעת ממזרות

על פי ההלכה היהודית ממזר הוא זה שנולד מגילוי עריות חמור ובכלל מי שנולד לאישה נשואה כתוצאה מבגידה, מי שנולד מיחסי מין בין אח לאחותו, וכן זה הנולד משאר איסורי הכרת.  

הממזרות עוברת בירושה- ילד שנולד לממזר/ה, נחשב גם הוא לממזר. הממזרות פוגעת בכשרותו של הממזר ושל צאצאיו להינשא עם יהודי שאינו ממזר לאורך כל הדורות. כיוון שהשלכות בקביעת ממזרות קשות, ביקשה ההלכה היהודית להרחיק ענינו של ממזר ככל הניתן, וככלל נקבע כי "רוב בעילות אחר הבעל". (...)

 

 

 

מהי תביעה לשלום בית והאם ניתן לכפות על אדם לקיים שלום בית עם אשתו מה הסנקציות נגד בן זוג שמסרב לשקם את הנישואים?

 

תביעה לשלום בית הינה תביעה קצרה ועניינית, בה מגולל מי מבני הזוג פרטים אודות המשבר שפקד את חיי הנישואין ומבקש מביה"ד לסייע ולגשר על הפערים. לרוב תתווסף לתביעה בקשה להפנות את הצדדים לייעוץ זוגי, תוך הבעת תקווה שיהא בכך לסייע לשלום הבית.ברור לכל כי אי אפשר לכפות על אדם לחיות ולהסתדר עם אשתו בשלום-בית, ובכל זאת, בתי הדין מוצפים בתביעות לשלום-בית. לעיתים אכן מדובר ברצון כנה לשיקום חיי הזוגיות, אולם לא אחת, מסתתרת מאחורי תביעה לשלום בית מלחמת התשה- ככל שצד אחד חפץ יותר בגירושין, תביעה לשלום בית תרפה את ידיו. (...)

 

הכתובה

 

הכתובה היא חיוב כספי הנועד הנועד להבטחת עתידה של אשה במקרה של אלמנות או גירושין (וכן להבטחת יציבותו של מוסד הנישואין). הכתובה מפרטת, כידוע, את התחייבויות הבעל בימי נישואיהם ולאחריהם, וחותמים וקוראים אותה עם החופה. (...)

 

bottom of page