צוואות וירושות

כיצד יחולק רכושו של אדם שנפטר? למי צריך לפנות על מנת לקבל צו ירושה? איך מוצאים לפועל צוואה והאם ניתן להתנגד לרצון המת כפי שהוא כתוב בצוואה? אילו סוגי צוואות קיימים על פי חוק? למה בזמן גירושין חשוב כל כך לחתום על צוואה?

סוגי צוואות

צוואה בכתב יד

סעיף 19 לחוק הירושה קובע כי מהמצווה יכול לערוך צוואה בכתב ידו. על הצוואה לכלול מהו רצון המצווה לאחר פטירתו, את תאריך ערכית הצוואה ואת חתימת המצווה. (...)